Entries by belleair

Njoftim rreth shoqerise ne falimentim BRUM Shpk

Ne zbatim te Vendimit Nr. 8823 Regj.Themeltar date 26/02/2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, njoftojme te gjithe kreditoret e shoqerise “ BRUM” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi te paraqesin pretendimet e tyre brenda afatit 45 ditor qe percakton ligji nr. 110/2016 “ Per falimentimin” deri ne  daten 12/04/2021. Me daten 20/04/2021, ne oren 9.00  te […]

Njoftim rreth situates se COVID-19

Per shkak te marrjes se masave nga qeveria e Shqiperise per situaten e krijuar nga virusi COVID-19, ju njoftojme se zyra jone do te qendroje e mbyllur deri ne nje njoftim te dyte!

Njoftim per kreditoret perfitues te Belle Air Shpk

Ne zbatim te Vendimit Nr. 171 Akti, date 13.12.2019, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, njoftojme te gjithe kreditoret perfitues sipas tabeles se miratuar (ish punonjesit e shoqerise Belle Air shpk), te sjellin vete ose me perfaqesues me prokure, prane Zyres se Administratores se Falimentimit te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne falimemtim, cdo te […]