Njoftim per mbledhje BELLE AIR

Pershendetje,

Ju komunikoj se ditën e mërkurë në datën 29.09.2021 ora 14:30, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Tiranë, në sallën Nr.7, kati 4 do të mbahet mbledhja e raportimit/vendimarrjes e shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në procedurë falimentimi me rend dite si më poshtë vijon:

1.Zëvëndsimi i dy Anëtarëve të Komitetit të Kreditorëve.

2.Raportimin e Administratores së Falimentimit për ecurinë e veprimeve të procedures.

3.Cështje të tjera.

Pjesemarrja e të gjithë kreditorëve , anëtarëve të Komitetit të Kreditorëve , e debitorit, dhe e debitorëve të debitorit “ Belle Air” shpk është e rëndësishme.

Për sa më sipër jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates  29.09.2021 ora 14:30.

 

Me respekt,

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09