Njoftim per mbledhjen e kreditoreve te shoqerise NEKU Shpk shoqeri ne proces falimentimi

Pershendetje te Nderuar Kreditore te shoqerise “NEKU” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi.

 

Ju komunikoj se diten e enjte ne daten 28.10.2021 ora 14:00 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesore Diber, do te mbahet seanca e rradhes gjyqesore, ne zbatim te detyrave te lena nga gjykata ne seancen paraardhese.

 

Per sa me siper, pjesemarrja Juaj nen cilesine e Kreditoreve eshte e rendesishme per mbarevajtjen e procesit dhe jeni te lutur te merrni pjese ne mbledhjen e dates 28.10.2021 ora 14:00.

 

 

Me respekt,

 

Zj.Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi

Lic.09