Njoftim për shitjen e pasurive ne pronesi të “Belle Air” Shpk

Njoftim për shitjen e pasurive të paluajtshme nëpërmjet Ankandit të Hapur të shoqërisë “Belle Air” shpk, subjekt në procedurë falimentimi:

 

  • Pasuri e paluajtshme me nr. 42/4, Vol. 3, Fq 163, Zonë Kadastrale nr. 1669, me sipërfaqe 4.000 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Fushë-Prezë, Tiranë, me çmim shitje 160.000 euro.

 

  • Pasuri e paluajtshme me nr. 115/4, Vol. 3, Fq. 33, Zonë Kadastrale nr. 3183, me sipërfaqe 7.428 m2, e llojit Arë, ndodhur ne Rinas-Krujë, me çmim shitje 326.400 euro.

 

  • Pasuri e paluajtshme me nr. 237/4, Vol. 9, Fq. 55, Zonë Kadastrale nr. 3096, me sipërfaqe 18.480 m2, e llojit Kullotë, ndodhur ne Qerekë, Krujë, me çmim shitje 739.200 euro.

 

  • Pasuri e luajtshme, e llojit Pjesë Këmbimi per avion të tipit Airbus 319-100, Airbus 320-200 si dhe ATR 72-500 dhe elementët shoqërues për mirëmbajtje, ndodhur në ambientet jashtë rrethimit të brendshëm të TIA-s (Tirana International Airport), me çmim shitje 279.719 euro.

 

 

Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve te Vlerësimit nga ekspertët vlerësues në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.belleair.al, www.volalba.com

 

Për detaje në lidhje me procedurën e Ankandit, të interesuarit mund të kontaktojnë në numrin e celularit +355 69 28 38 925 ose në adresën e email-it: [email protected]