Njoftim rreth shoqerise ne falimentim BRUM Shpk

Ne zbatim te Vendimit Nr. 8823 Regj.Themeltar date 26/02/2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, njoftojme te gjithe kreditoret e shoqerise “ BRUM” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi te paraqesin pretendimet e tyre brenda afatit 45 ditor qe percakton ligji nr. 110/2016 “ Per falimentimin” deri ne  daten 12/04/2021.

Me daten 20/04/2021, ne oren 9.00  te gjithe kreditoret e shoqerise “ BRUM” shpk, te paraqiten prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane ne katin e dyte ne Sallen nr.12.

Shpresa BREÇANI

Administratore Falimentimi Lic.09

 per Shoqerine “ BRUM” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi