Entries by belleair

Njoftim për zhvillimin e seancës gjyqësore të shoqërisë “BRUM” shpk

Të nderuar,   Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë […]

Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së Kreditorëve të shoqërisë “BRUM” shpk

Datë 23.11.2021 NJOFTIM   DREJTUAR: 1. Kreditorëve të Shoqërisë “BRUM’ shpk shoqëri në procedurë falimentimi 2. Komitetit të Kreditorëve të Shoqërisë “BRUM’ shpk shoqëri në procedurë falimentimi   PËR DIJENI :  ZNJ. ALMA KODRALIU                              GJYQTARE NË GJYKATËN E  RRETHIT GJYQËSORË                                                                                             TIRANË   OBJEKTI:                Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së  Kreditorëve të shoqërisë […]

Njoftim per seancen gjyqesore Belle Air

Pershendetje te Nderuar Kreditore te shoqerise “Belle Air” shpk, shoqeri ne procedure falimentimi.   Ju komunikoj se diten e premte ne daten 22.10.2021 ora 14:00 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesore Tirane, do te mbahet seanca e rradhes gjyqesore , ne zbatim te detyrave te lena nga gjykata ne seancen paraardhese.   Per sa me siper […]

Njoftim per publikim per Mbledhjen ne Gjykate ne date 18.10.2021

Ju komunikoj se ditën e  hënë në datën 18.10.2021 ora 09:00, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Tiranë do te mbahet mbledhja e raportimit e administratores së falimentimit të shoqërisë “BRUM” shpk, shoqëri në procedurë falimentimi me rend dite si më poshtë vijon:   1.Raportimin e Administratores së Falimentimit për ecurinë e veprimeve të procedurës. 2.Cështje të […]

Njoftim për zhvillimin e Mbledhjes së Kreditorëve të shoqërisë “BRUM” shpk

Të nderuar,   Në zbatim të detyrave të caktuara nga gjykata si dhe në zbatim të nenit 54 pika 1 të Ligjit Nr. 110/2016 datë  27.10.2016 “Për Falimentimin”  ku sanksionohet se “Mbledhja e kreditorëve thirret nga gjykata e falimentimit ose administratori i falimentimit apo ai mbikëqyrës. Administratori mund të thërrasë mbledhjen e kreditorëve sa herë […]

Njoftim per mbledhje BELLE AIR

Pershendetje, Ju komunikoj se ditën e mërkurë në datën 29.09.2021 ora 14:30, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Tiranë, në sallën Nr.7, kati 4 do të mbahet mbledhja e raportimit/vendimarrjes e shoqërisë “Belle Air” shpk, shoqëri në procedurë falimentimi me rend dite si më poshtë vijon: 1.Zëvëndsimi i dy Anëtarëve të Komitetit të Kreditorëve. 2.Raportimin e Administratores […]