Njoftim per shitjen e pasurise se paluajtshme te shoqerise Belle Air Shpk

 

Shkarko dokumentet shtese

Ftesa per oferte – Shkarko

Kriteret per pjesemarrje, kualifikim dhe vleresim te ofertes – Shkarko