Njoftim per shitjen e pasurise se paluajtshme te shoqerise Belle Air Shpk